כתיבה, עריכה והפקה

דבי אופקים

Forbidden Waters" \ Ronen Rozenblum"

They started out as eleven adventurous young people accepting the challenge of the river, the “Queen of Africa.” Only nine reached the finish line.

Read More →

"מים אסורים" / רונן רוזנבלום

הם היו אחד עשר צעירים הרפתקניים שנענו לאתגר, שהציבה בפניהם מלכת הנהר, הלוא היא 'מלכת אפריקה'. רק תשעה הצליחו להגיע לקו הסיום.

Read More →