כתיבה, עריכה והפקה

דבי אופקים

"מבוך מבואר" / ראובן בוסקילה

"דֶּבִּי אופקים", 220 עמ', 2012

… ראיתי ילדים הנכנסים למקום ללא אופק וללא תוחלת, מתגבשים ופוסעים בצעדים בטוחים בזכות החידושים השונים, לקראת בניית עתיד טוב יותר. ראיתי כיצד האמונה בעצמם חוזרת אליהם ועמה התחושה הנפלאה שהם שווים בין שווים. ראיתי כיצד הם הופכים חיש מהר לתלמידים חיוביים חדורי מוטיבציה, נכונות ואמביציה אישית למצוינות.
כל זה לא היה מתרחש ללא שיתוף הפעולה בין ההנהלה, המורים וההורים, לצד השקעה מסיבית של שעות וימים בכל אחד ואחת מהתלמידים.
שיתוף הפעולה בין ההורים והסגל נעשה על הצד הטוב ביותר והניב תוצאות חיוביות. אנשי הסגל הביאו את התובנות הפדגוגיות ואִלו ההורים יצקו לתכנים את רוחם ואת נפשם של הילדים. בכך הם השלימו תמונה רחבה של כל ילד וילד. כל הגורמים הסביבתיים נלקחו בחשבון והיו לחלק אינטגרלי ממערכת היסוד של תכנית הלימודים לאורך כל השנה…

דבי אופקים – כתיבה, עריכה, הפקה

כל אחד יכול, אם רק יהיו בידיו הכלים בעזרתם יוכל למצות את כישוריו.

הספר "מבוך מבואר" הנו תוצר של שלושים שנות עבודה במערכת החינוך, במהלכן ניהל המחבר ראובן בוסקילה שתי מסגרות חינוך מגן ועד מכללה. אלפי תלמידים בני חמש עד עשרים, מכל גוני האוכלוסייה – התחנכו בהן. בתי הספר שניהל זכו בפרסי חינוך יוקרתיים הודות לעבודה החינוכית המצוינת שנעשתה בהם.

ראובן בוסקילה הוא בעל תואר ראשון בביולוגיה וכימיה, תואר שני במנהיגות חינוכית ובעל תעודות בייעוץ ארגוני-חינוכי ובגישור, אך מעל לכול הוא איש חינוך בכל רמ"ח איבריו.

ניסיונו רב-השנים לימד אותו, כי בכל גיל יש להתייחס אל כל תלמיד כהוויה שלמה, ובהתאם לכך יש לספק עבורו הזדמנויות לפיתוח יכולותיו, להקנות לו כישורי למידה וכישורי חשיבה ולאפשר לו להתמודד בכוחות עצמו עם האתגרים הלימודיים הניצבים בפניו היום.

"מבוך מבואר" שנשען על ניסיון רב, מעניק להורים, למורים ולתלמידים את הכלים לעשות זאת, באמצעות זיהוי הגורמים המעכבים בתהליך החינוכי ופירוט הדרכים לטיפול בהם, החל מההמשגה התֵאורטית דרך היישום בפרקטיקה וכלה בביסוס מן המקורות  .   ההמלצות והיָזמות המוצגות בספר, יושמו כולן במערכת החינוך בהצלחה גדולה.