כתיבה, עריכה והפקה

דבי אופקים

"חביבה" / מירי דֶּבִּי (קריצלר)

"דֶּבִּי אופקים", 239 עמ', 1995

סיפור אמִתי.
סיפור עלייה מרתק של משפחה שנטשה חיי עושר ורווחה בבגדד ועלתה במחתרת לארץ ישראל, תוך ייסורי דרך במאבק דמים מול השלטון הבריטי.
ההחלטה הנחושה לעלות ויהי מה וכוח ההסתגלות במערך החיים בארץ – מפליאים.

דבי אופקים – כתיבה, עריכה, הפקההספר "חביבה" מתעד את זיכרונותיהם של בני משפחה בעלת מסורת יהודית שחייתה בעיראק, נטשה חיי עושר ורווחה, עלתה במחתרת לארץ ישראל שלפני קום המדינה (1945) והתערתה בה. דרך שעברה בנתיבי הכאב וההבנה, ההתרסה והכניעה, אך מעבר לכול – עמידה איתנה. תהליך בו חביבה ובעלה שאול נטלו בידיהם את גורלם ואת גורל עשרת ילדיהם.

בספר, פרי עטה של מירי דֶּבִּי (קריצלר), נפרשת יריעה רחבה על אורחות חייה של יהדות עיראק ובהמשכו, סיפור עלייתה המרתק של המשפחה. משולבים בו תולדותיהם של גיבורת הספר, אם המשפחה, חביבה, בעלה שאול ועשרת ילדיה.

הסיפור שלפנינו מעלה על נס את דמותה המופלאה של חביבה, אם המשפחה. אִישה פמיניסטית בנפשה בלא ידיעתה. דמות נערצת ואמיצה שבחרה את דרכה בתוך מצב היסטורי נתון. התמודדותה של חביבה לכל אורכה של הדרך מדגיש את חוסנה הנפשי ואת נשיאתה בעול. חביבה – סמל האשה העברייה. התמודדותה של חביבה לכל אורכה של הדרך מעלה על נס את חוסנה הנפשי ואת נשיאתה בעול. חביבה – סמל האשה העברייה.

הדמויות בספר הן בשר ודם וכל המסופר הנו אמת לאמִתה, גם אם לעתים הוא נראה כפרי הדמיון. הזיכרונות האישיים לאורכו של הספר משולבים בעובדות היסטוריות.

בסופו של הספר מובאים נספחים הכוללים תאריכים היסטוריים, מושגים ואירועים בהיסטוריה העשויים להקל על הבנת הסיפורים שבספר והרקע להם.

החוטים שנטוו למסכת חייה של המשפחה חשפו פכים אישיים והנחילו אותם לדורות הבאים. תולדות משפחה המשתלבות בהיסטוריה הלאומית, המוסיפות נדבך לסיפור תולדותיו של העם היהודי.