כתיבה, עריכה והפקה

Call Toll Free: 1800-220-1122

דבי אופקים

התיעוד כייעוד

תהליך של תיעוד לכתיבת ביוגרפיות, ספרי שורשים, סיפורי חיים, הנצחה וזיכרון

 

הרצאות וסדנאות לתיעוד של סיפורים אישיים (משפחה, ארגון, מפעל וכיו"ב).
סיפורים המתעדים זיכרונות תוך ביסוסם והטבעתם בעובדות היסטוריות.
קורות שהן אבני דרך בתולדות עם.
גלגולים המשקפים נאמנה תחייתו של עם בארצו.
תיעוד שנועד לשמר את אשר זו אולי ההזדמנות האחרונה לעשות כן.

לשם מה לתעד?
עבור מי לתעד?
באיזו דרך לתעד?
מה יהיו תוצרי התיעוד?

בטעם של פעם…