כתיבה, עריכה והפקה

דבי אופקים

איך זה עובד?

חוקרים, מראיינים, כותבים, עורכים, מעצבים, מדפיסים וכורכים

צילומים, איורים, מסמכים, זיכרונות – רואים אור

 

שלב א':

היכרות: נפגשים, משוחחים, מתכננים (תבנית), מחליטים, מבצעים (הזמנת עבודה) …

שלב ב':

איסוף החומר: חוקרים, מראיינים, מחפשים (מסמכים) …

שלב ג':

עיבוד החומר: כותבים (מקלידים), מנקדים (בהתאם לצורך), קוראים, מעירים …

שלב ד':

הכנת הספר: עורכים (לשונית, ספרותית), מַתקינים (האחדה), מעצבים (עטיפה) …

שלב ה':

מגיהים, מבקרים (קורא נוסף), מְתקנים, מסכמים …

שלב ו':

משלבים (צילומים, איורים), מעצבים (גוף הטקסט) …

שלב ז':

מְעמדים (הבאה לדפוס), מדפיסים, כורכים …

שלב ח':

… מעניקים, מגישים.