כתיבה, עריכה והפקה

דבי אופקים

"שלום יקירַי" / אורנה דריזין (זמל)

"דבי אופקים", 168 עמ', 2013

"מלומד בצרות ונסים", כך הגדיר יקיר שיפמן את עצמו. מכתביו, שאותם ליקטה והאירה באהבה ובשקדנות נכדתו אורנה דריזין (זמל), מתפרשים על פני שנים ארוכות. זהו חלון הצצה לקורותיה של משפחה העוזבת את "עיצבון הגלות" בשנות השלושים ומתחילה חיים חדשים בארץ-ישראל. יקיר חולק עם יקיריו את רקמת החיים הקטנים, לצד המאורעות הגדולים, וכל העת, כוסס בו האבל על אובדן הבן אשר נותר באירופה ונספה.P1010025-1

בעברית מרחיבת דעת, משכילה ומרוממת, שמתכתבת עם המקורות, מתגלה דיוקן אנושי וחי של אדם אשר חווה באמצעות הכתיבה לא רק את הסובב אותו, אלא גם את עצמו. יקיר מודה על מתנת  ה"עונג ביתי" – מטבע לשון ייחודי שפירושו הכוח שהוא שואב מבני ביתו, כמו גם הצירוף הקבוע "שלום יקירַי", שפותח כל מכתב. השקפת העולם שלו כי "לכל דאגה נחוצה הבלגה, סבלנות ותקווה טובה לעתיד", הִנה בעלת תוקף בכל עת.
גם נוכח הצרות, מוכרחים תמיד להודות על הנסים.

נאוה סמל, סופרת

 

הספר "שלום יקירַי" שיָזמה וליקטָה אורנה דריזין (זמל), הִנו עדות היסטורית המשתקפת  במכתבי משפחת שיפמן, מתחילת המאה ה-20 בפולין ועד השנים הראשונות לתקומת עם ישראל בארצו. אספקלריה של יהדות מזרח אירופה ושל היישוב המתחדש בארצו. ההווי היהודי חסידי בעיירה, הכיסופים לארץ ישראל, המאבק להשגת אישורי עלייה, השנים הראשונות בישראל שלפני הקמת המדינה והשואה כפי שהיא משתקפת בעיניהם של החיילים הארצישראליים – כל אלה מקבלים בספר ביטוי אותנטי, בזמן אמת, באמצעות חליפת המכתבים של בני המשפחה.