כתיבה, עריכה והפקה

דבי אופקים

"קלסר אישי" / איסר גפני

"דֶּבִּי אופקים", 110 עמ', 2007

מאז לידתו הוא זאב בודד. חוכך שיניים, מנסה, יוזם נופל וקם. אינו מבקש עזרה מאיש. חייו הארוכים מלאו אפיזודות. מקרים מופלאים, מאורעות בודדים והרפתקאות קטנות. סיפורים אמִתיים. מוחו תיעד הכול. בזיכרונו נצר אותם, מדי פעם סיפר עליהם עד שארגן אותם בכתובים לכלל מסכת חייו.

דבי אופקים – כתיבה, עריכה, הפקה"… כל מה שידעתי, הבנתי, תכננתי ועשיתי – לקוח מן החיים. נמניתי עם עלייה שקלטה את עצמה. הציונות במיטבה. חוויתי חיי התיישבות, מלאכה, תעשייה באזרחות ובצבא. חיים צנועים וחסכניים. מלאי שמחה, סיפוק ואושר."

"קלסר אישי" מגולל את סיפור חייו של איסר גפני. חיים פרטיים של אדם שנטל חלק בתקומתהּ של  מדינה יהודית עצמאית בארץ ישראל, בעמידתה ובהתחדשותה לאורך הדורות.

זיכרונות המקיפים למעלה משמונים שנות חיים המתחילים בברלד שברומניה (1921). ממשיכים בסיפור עלייה מרתק באניית המעפילים "פריטה" עד ההתערות בארץ והשותפות בבנייתהּ ובביסוסהּ.

תולדות חיים רבי עניין המאגדות חוויות ילדות ונעורים בגולה, התחשלות בחיי חלוציות בארץ, גאווה על שירות מועיל ויעיל במדי הצבא וסיפוק בתקופה של גמלאות. מראות ותמונות של חיי מעש, עשייה צבאית וחוויות של פנסיונר.

פרקי חיים המאירים את גווניה של אישיות ייחודית, המשקפת נאמנה תקופות בתולדותיה של מדינת ישראל.