כתיבה, עריכה והפקה

דבי אופקים

סֹבּוּ פְּנֵיכֶם / שמואל בן-שבת

"דבי אופקים", 368 עמ', 2014

מבחר מאמרים וכתבים בלשון עברית, בחינוך, בפולקלור ועל ראשיתה של העיר חיפה
יָזמה וליקטָה: רִנָּה אֱיָל (בן-שבת)

 

החלטתי להוציא חוברת זו שבה כינסתי ממיטב כתבַי,
P1010031-1ובזה אשיג את מטרתי בשתיים:
א- להביא לפני הקוראים מביכורי-עבודתי,
מעין 'פתח דבר'  לכרכים שיבואו.
ב- להקים, ועודני בחיים, מצבת-עד לנשמת הבן יקיר לי אברהם ז"ל,
שנפל בדמי-עלומיו במלחמת-השחרור של מדינת ישראל.
ועתה בבואי לפרסם חלק מפרי-עטי שכבר פורסם במאספים ובעיתונים שונים, עברתי עליהם ואצרפם בשנית בכוך הבחינה, תיקנתי אף הוספתי עליהם הארות והערות שהועילו הרבה לחיזוק ולהבהרה.
אקווה שאמצא מבין קוראי ושומעי, חובבי-לשוננו, מורים, אנשי מחקר,  ומשכילים את העדוד והעזרה כדי להוציא לאור את כל כתבי
"בעגלא ובזמן קריב".

שמואל בן-שבת

חיפה, יום העצמאות, ה' באייר התשי"ב

 

למרבה הצער, לא זכה אבי לראות את הספר יוצא לאור בימיו.
בני משפחתי ואנוכי הצבנו לנו מטרה, ליישם את צוואתו של אבינו על-ידי פרסום לקט כתביו בנושאי לשון עברית, חינוך, פולקלור, שירה והעיר חיפה.

רִנָּה אֱיָל (בן-שבת)